Erste Lojalitás Fix Erste Lojalitás FIX Életbiztosítási Program

Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ERSTE Biztosító jelen termékét 2017. január 1-jétől nem értékesíti. Meglévő ügyfeleink szerződése a szerződéskötéskor hatályos és számukra átadott szerződési feltételek szerint él tovább.

 

Életünk meghatározó állomásai – legfontosabb céljaink megvalósulása, gyermekeink életkezdése, nyugdíjba vonulásunk – egyszer mindannyiunk életében bekövetkeznek. Ahhoz azonban, hogy ott és akkor örömteli pillanatokat élhessünk meg szeretteinkkel együtt, időben fel kell készülnünk. 

Erste Lojalitás FIX Életbiztosítási Programunk lehetőséget teremt Önnek, hogy jövőjét előre tudja tervezni a garantált lejárati szolgáltatás és a többlet bónusz kifizetések segítségével. Önnek a megtakarításon túl lehetősége nyílik arra, hogy az alapszolgáltatásban halál esetére szóló életbiztosítási védelmet alakítson ki, a szerződés tartama alatt bekövetkező váratlan baleset, betegség vagy végzetes tragédia esetére pedig teljes körű védelmet nyújthat rugalmas, egyedi igényekre szabható kiegészítő biztosítási szolgáltatásaival.   A biztosítási összeg – a jelenlegi törvények értelmében – adó- és öröklési illetékmentes kifizetést biztosít a kedvezményezett számára.  

Mit kínál az Erste Lojalitás FIX Életbiztosítási Program az Ön számára?

Hosszú távú célok finanszírozását

 • az elérési szolgáltatás összegét távlati céljai megvalósítására fordíthatja,
 • megtakarításait 10-25 éves időtartamra helyezheti el, az Ön által legfontosabbnak tartott céljához igazítva a kifizetés időpontját,
 • rendszeres megtakarításait befektetjük, és a díjak befektetésre kerülő részén évi 2% hozam elérése garantált a teljes tartam során,
 • a garantált hozam feletti többlethozam legalább 80%-át szerződésén jóváírjuk, majd azt a garantált hozammal, költségmentesen újra befektetjük.

Bónusz szolgáltatásokat

 •  megtakarításait növeli a Fix Bónusz, mely a tartam 10., 15. és 20. évében kerül szerződésén jóváírásra, mértéke a 10. év végén az éves díj 50%-a*, a 15. és 20. év végén pedig 25-25%-a,
 •  hűségszorzó választása esetén szerződésének tőkeértékét tovább növelheti évenkénti Hűségbónusz jóváírásokkal. A választható hűségszorzó mértéke 10%. Amennyiben Ön szerződését lejáratig megtartja, azon ügyfelek tartalékából is részesülhet, akik szerződésüket idő előtt megszüntetik. Ha viszont megszünteti szerződését a tartam lejárata előtt, a választható hűségszorzó mértéke alapján képzett tartalékát elveszti.

Értékállóságot

A lejárati szolgáltatási összeg reálértékének megőrzése érdekében, szerződésének évfordulóján lehetősége van biztosítási díjának értékkövetésére (indexálásra), így az Ön által kitűzött célok valóban megvalósíthatóvá válhatnak.

Az alábbi táblázatban láthatja egy hasonló feltételekkel működő termék díjtartalékán képzett múltbeli hozamokat**:

Év

Hozam

Fogyasztó ár-index***

2007

8,47%

8,00%

2008

8,97%

6,10%

2009

10,26%

4,20%

2010

9,95%

4,90%

2011

8,97%

3,90%

2012  8,84%  5,70% 
2013 8,33%  1,70% 
2014  8,09%  -0,20% 
2015  7,16%  -0,10% 

* A tartam során a Fix Bónusz jóváírásáig fizetett legkisebb éves díj.

** A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövôbeli teljesítményre, így azok tájékoztató jellegűek.

*** Az inflációs értékek a KSH honlapján találhatóak, mindig az előző év azonos időszakához viszonyítva számítódnak (az előző évet veszi 100%-nak, a decemberi év/év adatokat tartalmazza a táblázat), valamint az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása alapján (COICOP) értendők.

 

Kiegészítő szolgáltatásokat

 

A kiegészítő biztosítási szolgáltatásokat egyéni igényeinek megfelelően egyedileg alakíthatja, díjuk nemtől és életkortól független, de választhat csomagjaink közül is.

A kiegészítő csomagok megkönnyítik Önnek a választást, melyeket kedvezményes díjon**** vehet igénybe:

Csomagok

Szolgáltatások

Family

Sport

Gyerek csomag

Bármely okú halál

250 000 Ft

Kritikus betegségek

100 000 Ft

Baleseti halál

300 000 Ft

300 000 Ft

500 000 Ft

Baleseti rokkantság

500 000 Ft

300 000 Ft

500 000 Ft

Műtéti térítés

20 000 Ft

50 000 Ft

Baleseti kórházi napi térítés

2 000 Ft

Csonttörés

2 000 Ft

Baleseti műtéti térítés

20 000 Ft

30 000 Ft

**** Az egyedileg összeválogatott, megkötött kiegészítő biztosítások díjaihoz képest. 

 

Milyen esetekre köthető egészségbiztosítás?

Termék Minimális biztosítási összeg Szolgáltatás

Kritikus betegségek

100 000 Ft

8 legsúlyosabb betegség egyikének bekövetkezése, vagy diagnosztizálása esetén a teljes összeg kifizetésre kerül

Műtéti térítés

100 000 Ft

balesetből, vagy betegségből eredő  műtét súlyosságától függően, 4 műtéti kategória 50-200% között

Kórházi napi térítés

2 000 Ft

balesetből, vagy betegségből eredő kórházi ápolás

minimum 5 kórházban töltött nap, maximum 50 nap, 1. naptól térít

 

Milyen esetekre köthető baleset-biztosítás?

Termék Minimális biztosítási összeg Szolgáltatás
Baleseti halál

100 000 Ft

baleseti halál esetén egyszeres, közlekedési baleseti halál esetén kétszeres szolgáltatás

Baleseti rokkantság

100 000 Ft

a maradandó egészségkárosodás mértékétől függően  20-100% -os térítés

Baleseti műtéti térítés

100 000 Ft

csak balesetből eredő műtét súlyosságától függően 4 műtéti kategória 50-200% között

Baleseti kórházi napi térítés

2 000 Ft

csak balesetből eredő kórházi ápolás

minimum 5 kórházban töltött nap, maximum 50 nap, 1. naptól térít

Csonttörés

1 000 Ft

balesetenként, összesen 5 alkalom/év

 

Fő termékjellemzők

Biztosítás típusa

Vegyes (elérésre, illetve halálesetre szóló életbiztosítás)

Biztosítottak száma

1 fő

Biztosítási szolgáltatások

Haláleseti szolgáltatás: az aktuális haláleseti biztosítási összeg és az aktuális tőkeértékLejárati szolgáltatás: az aktuális tőkeérték

Tartam

10 - 25 év

Életkor szabályok

Belépési életkor: 0 - 65 év

Kilépési életkor: 75 év

Lehetséges díjfizetési gyakoriságok

Folyamatos: havi, negyedéves, féléves, vagy éves

Minimum díj: 5 000 Ft/hó

Díjfizetés módja

Csoportos beszedési megbízás, vagy átutalás

Garantált hozam

2 %

Nyereségrészesedés

Társaságunk az Erste Lojalitás Fix Életbiztosítási Program díjtartalékának befektetése során a 2,75%-os technikai kamatlábnak megfelelő hozam jóváírását garantálja. A Biztosító az Erste Lojalitás Fix szerződések díjtartalékát összevontan fekteti be. Az így elért, garantált hozam fölötti rész, vagyis a többlethozam legalább 80%-át társaságunk visszajuttatja az egyes biztosítási szerződésekre a biztosítási szolgáltatás megemelése formájában.

Hűségszorzó

0%, vagy 10% az éves befizetett díj arányában, a kezdetkor megválasztva, a tartam során nem változtatható

Fix Bónusz

A szerződés tartamának meghatározott évfordulóinak elérését követően külön alszerződésen jóváírt pénzösszegek (10. év: éves díj 50%-a, 15. év az éves díj 25%-a, 20. év az éves díj 25%-a)

Hűségtartalék

A szerződés aktuális tőkeösszegének, normál tartalékon felüli, elkülönítetten nyilvántartott része. A hűségtartalék minden évben a hűségbónuszokkal növekszik, amennyiben erre a szerződés jogosult.

Kockázat elbírálás

Választott biztosítási összegtől, és a biztosított belépési életkorától függően:

 

 • 4 egészségügyi kérdés,
 • egészségügyi nyilatkozat,
 • részletes orvosi vizsgálat.

 

A kockázatelbírálás eredményeként egyes foglalkozási, egészségügyi, ill. sportból fakadó kockázatok miatt a szerződés adott biztosítási összeghez csak magasabb díjjal, vagy adott díjhoz alacsonyabb biztosítási összeggel jöhet létre.

Kiegészítő biztosítások, csomagok

Kiegészítő biztosítások:

 

 • Baleseti és közlekedési baleseti halálra szóló
 • Baleseti rokkantságra szóló
 • Baleseti műtéti térítés
 • Baleseti kórházi napi térítés
 • Baleseti csonttörésre, illetve csontrepedésre szóló
 • Műtéti térítés
 • Kórházi napi térítés
 • Kritikus betegségekre szóló
 • Gyermekekre szóló

 

Csomagok:

 

 • Family csomag
 • Sport csomag

Letölthető dokumentumok

RSS

Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ERSTE Biztosító jelen termékét 2017. január 1-jétől nem értékesíti. Meglévő ügyfeleink szerződése a szerződéskötéskor hatályos és számukra átadott szerződési feltételek szerint él tovább.

 

Életünk meghatározó állomásai – legfontosabb céljaink megvalósulása, gyermekeink életkezdése, nyugdíjba vonulásunk – egyszer mindannyiunk életében bekövetkeznek. Ahhoz azonban, hogy ott és akkor örömteli pillanatokat élhessünk meg szeretteinkkel együtt, időben fel kell készülnünk. 

Erste Lojalitás FIX Életbiztosítási Programunk lehetőséget teremt Önnek, hogy jövőjét előre tudja tervezni a garantált lejárati szolgáltatás és a többlet bónusz kifizetések segítségével. Önnek a megtakarításon túl lehetősége nyílik arra, hogy az alapszolgáltatásban halál esetére szóló életbiztosítási védelmet alakítson ki, a szerződés tartama alatt bekövetkező váratlan baleset, betegség vagy végzetes tragédia esetére pedig teljes körű védelmet nyújthat rugalmas, egyedi igényekre szabható kiegészítő biztosítási szolgáltatásaival.   A biztosítási összeg – a jelenlegi törvények értelmében – adó- és öröklési illetékmentes kifizetést biztosít a kedvezményezett számára.  

Mit kínál az Erste Lojalitás FIX Életbiztosítási Program az Ön számára?

Hosszú távú célok finanszírozását

 • az elérési szolgáltatás összegét távlati céljai megvalósítására fordíthatja,
 • megtakarításait 10-25 éves időtartamra helyezheti el, az Ön által legfontosabbnak tartott céljához igazítva a kifizetés időpontját,
 • rendszeres megtakarításait befektetjük, és a díjak befektetésre kerülő részén évi 2% hozam elérése garantált a teljes tartam során,
 • a garantált hozam feletti többlethozam legalább 80%-át szerződésén jóváírjuk, majd azt a garantált hozammal, költségmentesen újra befektetjük.

Bónusz szolgáltatásokat

 •  megtakarításait növeli a Fix Bónusz, mely a tartam 10., 15. és 20. évében kerül szerződésén jóváírásra, mértéke a 10. év végén az éves díj 50%-a*, a 15. és 20. év végén pedig 25-25%-a,
 •  hűségszorzó választása esetén szerződésének tőkeértékét tovább növelheti évenkénti Hűségbónusz jóváírásokkal. A választható hűségszorzó mértéke 10%. Amennyiben Ön szerződését lejáratig megtartja, azon ügyfelek tartalékából is részesülhet, akik szerződésüket idő előtt megszüntetik. Ha viszont megszünteti szerződését a tartam lejárata előtt, a választható hűségszorzó mértéke alapján képzett tartalékát elveszti.

Értékállóságot

A lejárati szolgáltatási összeg reálértékének megőrzése érdekében, szerződésének évfordulóján lehetősége van biztosítási díjának értékkövetésére (indexálásra), így az Ön által kitűzött célok valóban megvalósíthatóvá válhatnak.

Az alábbi táblázatban láthatja egy hasonló feltételekkel működő termék díjtartalékán képzett múltbeli hozamokat**:

Év

Hozam

Fogyasztó ár-index***

2007

8,47%

8,00%

2008

8,97%

6,10%

2009

10,26%

4,20%

2010

9,95%

4,90%

2011

8,97%

3,90%

2012  8,84%  5,70% 
2013 8,33%  1,70% 
2014  8,09%  -0,20% 
2015  7,16%  -0,10% 

* A tartam során a Fix Bónusz jóváírásáig fizetett legkisebb éves díj.

** A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövôbeli teljesítményre, így azok tájékoztató jellegűek.

*** Az inflációs értékek a KSH honlapján találhatóak, mindig az előző év azonos időszakához viszonyítva számítódnak (az előző évet veszi 100%-nak, a decemberi év/év adatokat tartalmazza a táblázat), valamint az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása alapján (COICOP) értendők.

 

Kiegészítő szolgáltatásokat

 

A kiegészítő biztosítási szolgáltatásokat egyéni igényeinek megfelelően egyedileg alakíthatja, díjuk nemtől és életkortól független, de választhat csomagjaink közül is.

A kiegészítő csomagok megkönnyítik Önnek a választást, melyeket kedvezményes díjon**** vehet igénybe:

Csomagok

Szolgáltatások

Family

Sport

Gyerek csomag

Bármely okú halál

250 000 Ft

Kritikus betegségek

100 000 Ft

Baleseti halál

300 000 Ft

300 000 Ft

500 000 Ft

Baleseti rokkantság

500 000 Ft

300 000 Ft

500 000 Ft

Műtéti térítés

20 000 Ft

50 000 Ft

Baleseti kórházi napi térítés

2 000 Ft

Csonttörés

2 000 Ft

Baleseti műtéti térítés

20 000 Ft

30 000 Ft

**** Az egyedileg összeválogatott, megkötött kiegészítő biztosítások díjaihoz képest. 

 

Milyen esetekre köthető egészségbiztosítás?

Termék Minimális biztosítási összeg Szolgáltatás

Kritikus betegségek

100 000 Ft

8 legsúlyosabb betegség egyikének bekövetkezése, vagy diagnosztizálása esetén a teljes összeg kifizetésre kerül

Műtéti térítés

100 000 Ft

balesetből, vagy betegségből eredő  műtét súlyosságától függően, 4 műtéti kategória 50-200% között

Kórházi napi térítés

2 000 Ft

balesetből, vagy betegségből eredő kórházi ápolás

minimum 5 kórházban töltött nap, maximum 50 nap, 1. naptól térít

 

Milyen esetekre köthető baleset-biztosítás?

Termék Minimális biztosítási összeg Szolgáltatás
Baleseti halál

100 000 Ft

baleseti halál esetén egyszeres, közlekedési baleseti halál esetén kétszeres szolgáltatás

Baleseti rokkantság

100 000 Ft

a maradandó egészségkárosodás mértékétől függően  20-100% -os térítés

Baleseti műtéti térítés

100 000 Ft

csak balesetből eredő műtét súlyosságától függően 4 műtéti kategória 50-200% között

Baleseti kórházi napi térítés

2 000 Ft

csak balesetből eredő kórházi ápolás

minimum 5 kórházban töltött nap, maximum 50 nap, 1. naptól térít

Csonttörés

1 000 Ft

balesetenként, összesen 5 alkalom/év

 

Fő termékjellemzők

Biztosítás típusa

Vegyes (elérésre, illetve halálesetre szóló életbiztosítás)

Biztosítottak száma

1 fő

Biztosítási szolgáltatások

Haláleseti szolgáltatás: az aktuális haláleseti biztosítási összeg és az aktuális tőkeértékLejárati szolgáltatás: az aktuális tőkeérték

Tartam

10 - 25 év

Életkor szabályok

Belépési életkor: 0 - 65 év

Kilépési életkor: 75 év

Lehetséges díjfizetési gyakoriságok

Folyamatos: havi, negyedéves, féléves, vagy éves

Minimum díj: 5 000 Ft/hó

Díjfizetés módja

Csoportos beszedési megbízás, vagy átutalás

Garantált hozam

2 %

Nyereségrészesedés

Társaságunk az Erste Lojalitás Fix Életbiztosítási Program díjtartalékának befektetése során a 2,75%-os technikai kamatlábnak megfelelő hozam jóváírását garantálja. A Biztosító az Erste Lojalitás Fix szerződések díjtartalékát összevontan fekteti be. Az így elért, garantált hozam fölötti rész, vagyis a többlethozam legalább 80%-át társaságunk visszajuttatja az egyes biztosítási szerződésekre a biztosítási szolgáltatás megemelése formájában.

Hűségszorzó

0%, vagy 10% az éves befizetett díj arányában, a kezdetkor megválasztva, a tartam során nem változtatható

Fix Bónusz

A szerződés tartamának meghatározott évfordulóinak elérését követően külön alszerződésen jóváírt pénzösszegek (10. év: éves díj 50%-a, 15. év az éves díj 25%-a, 20. év az éves díj 25%-a)

Hűségtartalék

A szerződés aktuális tőkeösszegének, normál tartalékon felüli, elkülönítetten nyilvántartott része. A hűségtartalék minden évben a hűségbónuszokkal növekszik, amennyiben erre a szerződés jogosult.

Kockázat elbírálás

Választott biztosítási összegtől, és a biztosított belépési életkorától függően:

 

 • 4 egészségügyi kérdés,
 • egészségügyi nyilatkozat,
 • részletes orvosi vizsgálat.

 

A kockázatelbírálás eredményeként egyes foglalkozási, egészségügyi, ill. sportból fakadó kockázatok miatt a szerződés adott biztosítási összeghez csak magasabb díjjal, vagy adott díjhoz alacsonyabb biztosítási összeggel jöhet létre.

Kiegészítő biztosítások, csomagok

Kiegészítő biztosítások:

 

 • Baleseti és közlekedési baleseti halálra szóló
 • Baleseti rokkantságra szóló
 • Baleseti műtéti térítés
 • Baleseti kórházi napi térítés
 • Baleseti csonttörésre, illetve csontrepedésre szóló
 • Műtéti térítés
 • Kórházi napi térítés
 • Kritikus betegségekre szóló
 • Gyermekekre szóló

 

Csomagok:

 

 • Family csomag
 • Sport csomag