Európai Uniós adóügyi illetőségre vonatkozó tájékoztató

Európai Uniós adóügyi illetőségre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 2015. január 1-jétől hatályos 31. § (2) bekezdés 25b. pontja értelmében a Biztosító köteles adatot szolgáltatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő biztosítói teljesítésekről.


Az Art. módosítására az Európai Unió Tanácsa által elfogadott 2011/16/EU irányelvben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében került sor, amely kötelező, automatikus információcserét ír elő a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai számára az életbiztosítási termékekkel kapcsolatban, amennyiben a teljesítésre jogosult eltérő adóügyi illetőséggel rendelkezik, mint ahol a tényleges teljesítés történik.

 

A szabályozásra tekintettel az életbiztosítási szerződés alapján a kifizetésre jogosult személy köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy Magyarországon vagy az Európai Unió más tagállamában rendelkezik adóügyi illetőséggel. Amennyiben a kifizetésre jogosult személy adóügyi szempontból nem Magyarországon illetékes, úgy köteles megadni az adóügyeiben illetékes ország nevét, illetve a külföldi illetőségű adószámát is.

Ez ügyfelünk számára azt jelenti, hogy amennyiben

 • eseti pénzkivonás kezdeményezése esetén a biztosítás szerződője
 • részvisszavásárlás kezdeményezése esetén a biztosítás szerződője
 • visszavásárlás kezdeményezése esetén a biztosítás szerződője
 • haláleseti szolgáltatás esetén a kedvezményezett
 • nem haláleseti szolgáltatás esetén a kedvezményezett
 • lejárati szolgáltatás esetén lejárati kedvezményezett

úgy szükséges nyilatkozatot tennie adóügyi illetékességéről, és arról, hogy az Európai Unió Magyarországon kívüli tagállamának valamelyikében adózik-e, pontosan megjelölve a tagállamot és a külföldi illetőségű adószámát.

RSS

Európai Uniós adóügyi illetőségre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 2015. január 1-jétől hatályos 31. § (2) bekezdés 25b. pontja értelmében a Biztosító köteles adatot szolgáltatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő biztosítói teljesítésekről.


Az Art. módosítására az Európai Unió Tanácsa által elfogadott 2011/16/EU irányelvben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében került sor, amely kötelező, automatikus információcserét ír elő a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai számára az életbiztosítási termékekkel kapcsolatban, amennyiben a teljesítésre jogosult eltérő adóügyi illetőséggel rendelkezik, mint ahol a tényleges teljesítés történik.

 

A szabályozásra tekintettel az életbiztosítási szerződés alapján a kifizetésre jogosult személy köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy Magyarországon vagy az Európai Unió más tagállamában rendelkezik adóügyi illetőséggel. Amennyiben a kifizetésre jogosult személy adóügyi szempontból nem Magyarországon illetékes, úgy köteles megadni az adóügyeiben illetékes ország nevét, illetve a külföldi illetőségű adószámát is.

Ez ügyfelünk számára azt jelenti, hogy amennyiben

 • eseti pénzkivonás kezdeményezése esetén a biztosítás szerződője
 • részvisszavásárlás kezdeményezése esetén a biztosítás szerződője
 • visszavásárlás kezdeményezése esetén a biztosítás szerződője
 • haláleseti szolgáltatás esetén a kedvezményezett
 • nem haláleseti szolgáltatás esetén a kedvezményezett
 • lejárati szolgáltatás esetén lejárati kedvezményezett

úgy szükséges nyilatkozatot tennie adóügyi illetékességéről, és arról, hogy az Európai Unió Magyarországon kívüli tagállamának valamelyikében adózik-e, pontosan megjelölve a tagállamot és a külföldi illetőségű adószámát.