FATCA tájékoztató

 

Mi a FATCA?


FATCA mozaikszó jelentése: Foreign Account Tax Compliance Act - külföldi számlák adómegfeleléséről szóló amerikai törvény.

 

 

Mi a FATCA célja?


Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között megállapodás jött létre a nemzeti adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról. A megállapodás értelmében a Biztosítónak vizsgálnia kell a biztosítási ajánlat aláírásakor a Szerződő (ajánlattevő), valamint a biztosítási szolgáltatás teljesítésekor a Kedvezményezett amerikai illetőségű adókötelezettségét Egyesült Államokbeli kapcsolatra utaló információk és az ügyfél erre vonatkozó nyilatkozata alapján, továbbá adatváltozás esetében szintén szükséges a Szerződő illetőségvizsgálata.

 

Amennyiben a Szerződő adófizetési illetőségében, kötelezettségében változás következik be, akkor azt azonnal, de legkésőbb a változás beálltától számított 30 napon belül köteles bejelenteni a Biztosítónak.

 

Ha a Szerződő vagy a Kedvezményezett arról nyilatkozik, hogy rendelkezik amerikai adókötelezettséggel, köteles megadni a Biztosító számára az amerikai adóhatóság által kiállított numerikus azonosítót.

 

Amennyiben az ügyfél elutasítja a FATCA - nyilatkozat vagy bármely Egyesült Államokbeli kapcsolatra utaló adat megadását, illetve a kért dokumentumok benyújtását, a Biztosító a FATCA - törvény alapján jogosult szerződéskötéskor az ajánlatot elutasítani, meglévő szerződéses jogviszony fennállása esetén pedig Egyesült Államoknak Jelentendő Számlaként és Számlatulajdonosként minősíteni!

 

Az illetőség vizsgálat eredményéről a Biztosító éves adatszolgáltatás keretében köteles a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) tájékoztatni a Magyarország Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti információcsere teljesülése érdekében.

 

Egyesült Államokbeli kapcsolatra utaló információk (US indíciák)


Természetes személyek esetében:

 • egyesült államokbeli születési hely
 • egyesült államokbeli állampolgárság (ha többes, akkor is)
 • egyesült államokbeli állandó lakcím
 • egyesült államokbeli levelezési cím
 • egyesült államokbeli telefonszám
 • meghatalmazott vagy képviselő egyesült államokbeli lakcíme
 • ha az ajánlat felvétele során amerikai adókötelezettségről nyilatkozik

 

Egyéni vállalkozó, vagy gazdasági szervezet esetén:

 • egyesült államokbeli székhely
 • a cégbejegyzés helye az Egyesült Államok
 • tényleges tulajdonos
 • egyesült államokbeli lakcím
 • egyesült államokbeli születési hely
 • egyesült államokbeli állampolgárság
 • ha a cég képviselője adóügyi szempontból amerikai illetőségűnek vallja a céget/szervezetet

 

További információ a FATCA-val és a kormányközi megállapodással kapcsolatban, valamint az adózással kapcsolatos dokumentumokat illetően, a www.irs.gov weboldalon, angol nyelven található.

 

 

 

RSS

 

Mi a FATCA?


FATCA mozaikszó jelentése: Foreign Account Tax Compliance Act - külföldi számlák adómegfeleléséről szóló amerikai törvény.

 

 

Mi a FATCA célja?


Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között megállapodás jött létre a nemzeti adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról. A megállapodás értelmében a Biztosítónak vizsgálnia kell a biztosítási ajánlat aláírásakor a Szerződő (ajánlattevő), valamint a biztosítási szolgáltatás teljesítésekor a Kedvezményezett amerikai illetőségű adókötelezettségét Egyesült Államokbeli kapcsolatra utaló információk és az ügyfél erre vonatkozó nyilatkozata alapján, továbbá adatváltozás esetében szintén szükséges a Szerződő illetőségvizsgálata.

 

Amennyiben a Szerződő adófizetési illetőségében, kötelezettségében változás következik be, akkor azt azonnal, de legkésőbb a változás beálltától számított 30 napon belül köteles bejelenteni a Biztosítónak.

 

Ha a Szerződő vagy a Kedvezményezett arról nyilatkozik, hogy rendelkezik amerikai adókötelezettséggel, köteles megadni a Biztosító számára az amerikai adóhatóság által kiállított numerikus azonosítót.

 

Amennyiben az ügyfél elutasítja a FATCA - nyilatkozat vagy bármely Egyesült Államokbeli kapcsolatra utaló adat megadását, illetve a kért dokumentumok benyújtását, a Biztosító a FATCA - törvény alapján jogosult szerződéskötéskor az ajánlatot elutasítani, meglévő szerződéses jogviszony fennállása esetén pedig Egyesült Államoknak Jelentendő Számlaként és Számlatulajdonosként minősíteni!

 

Az illetőség vizsgálat eredményéről a Biztosító éves adatszolgáltatás keretében köteles a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) tájékoztatni a Magyarország Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti információcsere teljesülése érdekében.

 

Egyesült Államokbeli kapcsolatra utaló információk (US indíciák)


Természetes személyek esetében:

 • egyesült államokbeli születési hely
 • egyesült államokbeli állampolgárság (ha többes, akkor is)
 • egyesült államokbeli állandó lakcím
 • egyesült államokbeli levelezési cím
 • egyesült államokbeli telefonszám
 • meghatalmazott vagy képviselő egyesült államokbeli lakcíme
 • ha az ajánlat felvétele során amerikai adókötelezettségről nyilatkozik

 

Egyéni vállalkozó, vagy gazdasági szervezet esetén:

 • egyesült államokbeli székhely
 • a cégbejegyzés helye az Egyesült Államok
 • tényleges tulajdonos
 • egyesült államokbeli lakcím
 • egyesült államokbeli születési hely
 • egyesült államokbeli állampolgárság
 • ha a cég képviselője adóügyi szempontból amerikai illetőségűnek vallja a céget/szervezetet

 

További információ a FATCA-val és a kormányközi megállapodással kapcsolatban, valamint az adózással kapcsolatos dokumentumokat illetően, a www.irs.gov weboldalon, angol nyelven található.